موفقیت و حق ثروتمند شدن

موفقیت و ثروتمند شدن حق مسلم شماست

هر چه در ستايش فقر گفته شود، حقيقتي كه باز باقي ميماند اين است كه غيرممكن است يك فرد داراي زندگي كامل و موفقي باشد مگر اينكه ثروتمند شود.

هيچ فردي نميتواند به بالاترين مرتبه ارتقاي استعدادها و كمال روحي برسد مگر اينكه مقداري پول داشته باشد.

هر فرد براي كمال روحي و شكوفايي استعدادهاي خود نياز به استفاده از ابزارهايي دارد كه بدون داشتن پول نميتواند آنها را بخرد.

برای رسیدن به شکوفایی استعداد های خود نیاز به پول دارید.

برای رسیدن به تعالی روحی و پرورش استعدادها افراد نیاز به چیزهایی دارند که برای خرید و استفاده از آنها باید پول داشته باشند

هدف زندگی پیشرفت است و انسانها تا حدی که ظرفیت دارند باید پیشرفت کنند

استفاده آزادانه و نامحدود از آنچه برای شکوفایی کامل ذهنی و روحی و جسمی انسان مورد نیاز است حق مسلم همگان است

حق ثروتمند شدن و موفقیت حق انسان

هدف طبيعت پيشرفت و ترقي زندگي است و هر انساني بايد همه آن چيزهايي را كه براي پیشرفت قدرت، زيبايي و ثروت در زندگي لازم است، بدست آورد. رضايت به كم گناهكاري است.

انساني كه همه چيزهايي را كه براي زندگي در طول عمرش لازم است، داشته باشد، ثروتمند است و هيچ فردي بدون داشتن پول نمي تواند همه چيزهايي را كه مي خواهد داشته باشد.

هر فردي به طور طبيعي ميخواهد كه به آنچه قادر است برسد. علاقه به شكوفايي استعدادها جزئي از ذات بشر است.

موفقيت در زندگي بدين معناست كه شما آنچه بشويد كه ميخواهيد باشيد.

شما فقط با استفاده از ابزار و اشيا مي توانيد آنچه بشويد كه ميخواهيد و زماني ميتوانيد از اين ابزار به صورت آزادانه استفاده كنيد كه به حد كافي ثروتمند شده باشيد كه آنها را بخريد.

علاقه به ثروتمند شدن در واقع علاقه به زندگي مرفهتر و كاملتر است و اين علاقه داراي ارزش است.

سه انگيزه براي زندگي وجود دارد: ما براي بدن، ذهن و روح خود زندگي ميكنيم.

هيچ فردي نميتواند واقعاً شاد و راضي باشد مگر اينكه بدنش بتواند همه كاركردهايش را به خوبي انجام دهد و ذهن و روح او نيز همينطور باشد.

تا زماني كه برخي استعدادها شكوفا نشده و برخي كاركردها به خوبي انجام نميشود، علايق ارضا نشده وجود دارد.

اين علايق به دنبال بروز دادن خود هستند و كاركردها نيز در جستجوي انجام شدن .

انسان نمي تواند بدون غذاي مناسب، لباس راحت، مسكن گرم و آزادي براي فعاليت اضافي، در طول زندگي خود جسم سالمي داشته باشد.

استراحت و سرگرمي نيز براي زندگي فيزيكي ضروري است.
به همين طريق انسان نمي تواند بدون كتابها و مطالعه آنها، بدون فرصتي براي مسافرت و مشاهده و بدون همنشيني دانشمندان، ذهن پرباري داشته باشد.
به منظور داشتن ذهن پربار، انسان بايد تفريحات ذهني داشته باشد و نيز بتواند خود را با همه زيباييها و هنرهايي كه ميتواند از آنها استفاده كند، مشغول سازد.
به منظور تكامل روح، انسان بايد بتواند عشق بورزد و فقر جلوي بروز عشق را ميگيرد.
بزرگترين شادي براي هر انسان زماني بروز ميكند كه بتواند منافعي را به كساني كه به آنها عشق مي ورزد، بروز پيدا ميكند.

انساني كه چيزي براي بخشيدن « عطا كردن » ارزاني دارد. تجلي طبيعي و خودبخودي عشق در ندارد نميتواند جايگاه خود را به عنوان يك شوهر، پدر، شهروند يا انسان پر كند.

با استفاده از اشياي مادي است كه انسان مي تواند جسم سالمي داشته باشد، ذهن خود را توسعه دهد و روحش را تكامل بخشد. بنابراين ثروتمند شدن براي هر انسان ارزش والايي دارد.

اينكه شما بايد به ثروتمند شدن علاقه داشته باشيد، بحث كاملاً درستي است. اگر شما يك مرد و يا زن نرمال باشيد نميتوانيد اينطور نباشيد.

بنابراين بايد توجه زيادي به علم ثروتمند شدن داشته باشيد زيرا اين علم پراهيمت ترين و ضروريترين دانشهاست.

اگر اين دانش را ناديده بگيريد، در وظيفه خود نسبت به خودتان، خدا و بشريت كوتاهي كرده ايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *